Kelionių valdymas tiesiogiai susijęs su išlaidų valdymu, reikalingų duomenų vedimu, užduočių priskyrimu. Nustatytos tvarkos laikymasis ir teisingas duomenų fiksavimas leidžia turėti realų išlaidų vaizdą ir jas paskirstyti kelionės metu vykdytiems reisams.KELIONIŲ VALDYMO FUNKCIONALUMAS:

  • automatinis kelionės lapo pildymas;
  • automatinis generavimas tuštiems pervažiavimams tarp išsikrovimų ir pasikrovimų;
  • kelionės išlaidų analizė.